Základy

Orientační cena: 2.160kč/m2   …např. zastavěná plocha 110m2 = 237.600kč

Výstavbu základů provádíme tradičním způsobem tj. výkop základového pasu, zhotovení spodního pasu vč. uzemnění bleskosvodu, poté zateplené horní pasy, uložení TZB, hutnění štěrku a nakonec vrchní betonovou desku, nopovou fólii po obvodu již od spodní paty základů a zarovnání okolního terénu. Oproti klasickému skládání ztraceného bednění používáme i speciální bednící systém pro lité pasy, jejímž výsledkem je v jednom kroku zalitý pas po celém obvodu, vč. uložení tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Veškeré betonování provádíme monoliticky, vibrovaným mokrým betonem konzistence S3 nebo S4, nikoliv suchým potěrem. Ve většině případů dům hned napojíme na vytažené přípojky inženýrských sítí elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynu, nebo i přímo zhotovíme tyto přípojky vč. předání nově zhotovených přípojek příslušným správcům veřejně infrastruktury. Ale individuálně používáme i ztracené bednění. Mezi další možnosti osazení již do spodních základů patří: osazení potrubí přisávání vzduchu ke krbu, propojení tepelného čerpadla, užitková voda z dešťové jímky, radonové odvětrání a další…