monolit je jen jeden

PROČ BETONOVÝ STROP?

Každý stavebník stojí před volbou vhodné konstrukce, zde je výčet výhod betonového monolitického stropu:

Orientační cena:  2380kč/m2   ..např. 85m2 plocha betonového stropu = 202.300kč

VÝHODY BETONOVÉHO STROPU:

*Rychlost dalšího pokračování výstavby zdění. Strop o rozměrech 85m2 dodáme během 5 pracovních dní a po dalších 5 dnech můžete pokračovat ve zdění druhého patra

*Nosnost v obou směrech – železobetonová deska jako jediná z dodávaných stropních konstrukcí přenáší zatížení v obou směrech, což znamená podstatně větší únosnost a menší deformace. Deska nemusí mít podpory po celém obvodě, lze tak dosáhnout vzdušného dojmu v rámci interiéru.
*Univerzálnost – monolitický strop lze vytvořit nad jakýmkoliv půdorysem, lze vytvářet oblouky atd.
*Libovolné otvory a prostupy – v železobetonové desce lze vytvořit téměř jakékoliv prostupy.
*Zbytečné věnce – monolitický strop je tak dokonale tuhý, že jsou ztužující věnce pod stropem naprosto zbytečné
*Žádné trhliny – strop je lit z „jednoho kusu“, tudíž nehrozí prorýsování spar mezi jednotlivymi panely či vložkami
*Možné rozvody elektra ve stropě – tzv. „husí krky“ se vedou nad dolní výztuží, není pak třeba dodatečně vrtat do stropu otvory a vést elektroinstalace nad stropem

*zakomponování překladů do stropu, nebo přímo „bezpřekladové řešení“ Tzn, že navýšení výztuže ve stropní desce převezme funkci překladu a okno může být osazeno až k samotnému stropu.

*betonové schodiště odléváme společně se stropem, tedy využijeme přistavení čerpadla na beton a při dalších pracích je přístup do patra ihned přístupný po schodišti

*Možný rozvod vzduchotechniky, páteřní rozvod rekuperace