O nás

Jsme menší stavební firma specializující se na betonové konstrukce, především na monolitické provedení železobetonových stropů, výstavbu základových desek, věnců, schodišť a dodávkou podlahového topení vč. celé skladby. Technologii vždy přizpůsobíme konkrétním požadavkům stavby a investora. 17let zkušeností v oboru.

Nabízíme výstavbu základů tradičním způsobem tj. výkop základového pasu, zhotovení spodního pasu vč. uzemnění bleskosvodu, poté zateplené horní pasy, uložení TZB, hutnění štěrku a nakonec vrchní betonovou desku, nopovou fólii a zarovnání. Pro tyto betonářské práce vlastníme speciální bednící systém pro lité pasy, jejímž výsledkem je v jednom kroku zalitý pas po celém obvodu, vč. uložení tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Veškeré betonování provádíme monoliticky, vibrovaným mokrým betonem konzistence S3 nebo S4, nikoliv suchým potěrem. Ve většině případů dům hned napojíme na vytažené přípojky inženýrských sítí elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynu, nebo i přímo zhotovíme tyto přípojky vč. předání nově zhotovených přípojek příslušným správcům veřejně infrastruktury.

Hlavní činností je dodávka monolitických stropních desek. Jde o klasické hladké plošné bednění na trámovém roštu, osazení průchodek, obednění obvodu a otvoru pro schodiště. Pak následuje olejový nátěr a montáž ocelového armování dle statického výpočtu v patřičném krytí. Nakonec dojde k uložení betonové směsi o konzistence S3 nebo S4 pomocí čerpadla současně s vibrováním. Současně se stropem obvykle zhotovíme i betonové schodiště ramenové, točité či lomené. Možné je i provedení pohledového betonu stropní desky, vč. pohledového betonového schodiště.

Třetím naším sektorem je dodávka podlahového topení vč. celé skladby. Jedná se o desítky let prověřený systém vícevrstvého potrubí PEX/AL/PEX uloženého na dostatečné tepelné izolaci, reflexní fólii a uložení betonového potěru se strojně kletovaným povrchem. Toto je jediné místo, kde používáme zavlhlou směs. Zde totiž naopak potřebujeme využít její vlastnosti pro docílení absolutní roviny a zamezení tvarových deformací při dosychání. Nutností je aplikace plastifikátoru a dodržení technologického postupu. Jelikož dodáváme celý systém, držíme záruku nejen na povrchové vady, ale i na správné uložení podlahového polystyrenu, dodržení dilatací, rovnoměrnost vytápěné plochy, dimenze potrubí, tlakovou zkoušku celého topného systému a řadu dalších podrobných detailů.

Vlastníme veškerou potřebnou stavební techniku k montážní práci, nejsme závislý na třetí straně při dodržení dohodnutých termínů dodávek.